Voorwaarden & geldigheid

Voorwaarden en geldigheid van het visum Australië

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de geldigheidsduur van het visum en de maximale verblijfsduur in Australië. Het visum is een jaar geldig. Het is echter niet toegestaan gedurende de gehele geldigheidstermijn van het visum in Australië te blijven. De maximale verblijfsduur is 3 maanden. Wel is het mogelijk om meerdere keren (voor telkens maximaal 3 maanden) Australië in en uit te reizen. Verder zijn er nog een aantal voorwaarden waar u en uw reis aan moeten voldoen om het visum Australië aan te vragen. Check voor het aanvragen goed of u aan deze voorwaarden voldoet.

Hoelang is een visum Australië geldig?

Vanaf het moment van toekenning is het visum Australië een jaar geldig. Dit betekent dat u binnen een jaar meerdere keren naar Australië mag reizen, met een maximale verblijfsduur van 3 maanden per keer. De tijd tussen uw verblijven mag u zelf bepalen. Als u vlak voor het verlopen van uw visum nog naar Australië reist, mag u alsnog 3 maanden in het land verblijven. Het eVisitor visum hoeft namelijk alleen geldig te zijn op het moment dat u het land inreist. Uw paspoort moet daarentegen altijd nog minimaal 3 maanden geldig zijn bij aankomst in Australië.

Kan ik online een visum Australië aanvragen?

Bijna alle reizigers kunnen een online visum, ofwel een eVisitor, aanvragen. Bekijk het overzicht met nationaliteiten op de pagina over het eVisitor om na te gaan of u met uw nationaliteit het eVisitor visum kunt aanvragen. Reizigers met de Nederlandse en Belgische nationaliteit vallen hier in ieder geval onder, mits zij geen gezondheidsrisico’s vormen en geen strafrechtelijk verleden hebben. Reizigers met specifieke reisdoelen (geen vakantie- of zakenreizen), wordt geadviseerd om voor een ander type visum te kiezen, bijvoorbeeld voor een ETA.

Werken en studeren in Australië

Als u van plan bent om voor een Australische werkgever te werken, kunt u niet met een eVisitor naar Australië reizen. U heeft hier een specifiek werkvisum of Working Holiday Visum voor nodig. Wanneer u vrijwilligerswerk wilt doen in Australië, kunt u wel gebruikmaken van een eVisitor, mits het hoofddoel van de reis een vakantie betreft. U mag geen vrijwilligerswerk doen dat normaliter zou worden uitgevoerd door een Australische werknemer die hiervoor wel betaald zou krijgen. Op de pagina over werken in Australië wordt hier nog dieper op ingegaan. Met een eVisitor op zakenreis naar Australië is onder een aantal voorwaarden wel toegestaan. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een eVisitor, wanneer u in Australië gaat studeren of een training gaat volgen. Deze studie of training mag echter maximaal 3 maanden duren en het mag ook geen medische studie zijn. Als de studie of cursus die u wilt volgen langer duurt dan 3 maanden, moet u een studievisum aanvragen in plaats van een eVisitor. Het is niet toegestaan de studie in tweeën te splitsen, zodat u zich aan de maximale verblijfsduur van 3 maanden van het eVisitor houdt en terugkeert voor een tweede verblijf om de studie af te ronden. Zorg dus altijd voor het juiste visum voor uw bezoek.

Kust van Australië

Naar Australië met kinderen

Iedereen die naar Australië reist, heeft een geldig visum en paspoort nodig. Dit geldt ook voor kinderen. Ook minderjarigen mogen alleen met een geldig visum het land in. Een ouder of een voogd die thuis blijft, dient schriftelijk toestemming te geven voor de reis. In een groepsaanvraag voor een eVisitor kan gemakkelijk worden aangegeven dat u samen reist met uw kind. U hoeft op deze manier maar één formulier in te vullen voor uzelf en uw medereizigers.

Voorwaarden m.b.t. uw gezondheid

Wanneer u tuberculose heeft, dient u contact op te nemen met de immigratiedienst om goedkeuring te krijgen voor uw reis naar Australië. De Australische overheid heeft namelijk de voorwaarde ingevoerd dat reizigers met tuberculose het land niet in mogen, om zo de Australische inwoners te beschermen.

Heeft u de Nederlandse of Belgische nationaliteit, sluit dan voor vertrek een zorgverzekering af in uw thuisland. Dit scheelt u extra kosten als er iets met uw gezondheid gebeurt tijdens uw reis. Ook is het verstandig om de European Health Insurance Card aan te vragen voor u naar Australië reist. Met deze gratis aan te vragen pas hoeft u de ziektekosten in Australië niet zelf voor te schieten, maar worden deze kosten meteen gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Er zijn echter een aantal specialistische behandelingen in ziekenhuizen, particuliere zorginstellingen en tandartspraktijken die hier niet onder vallen. Ook kosten voor ambulancegebruik dient u zelf voor te schieten. Om deze reden wordt tevens aangeraden een reisverzekering af te sluiten.

Voorwaarden m.b.t. gedrag

Heeft u, al dan niet in het verleden, een celstraf opgelegd gekregen en vraagt u zich af of u nog naar Australië mag reizen? Wanneer u niet tot langer dan 12 maanden (aaneengesloten of bij elkaar opgeteld) celstraf veroordeeld bent, mag u alsnog naar Australië reizen.

Paspoortvereisten

Als u aankomt in Australië dient het paspoort waarmee u reist en dat gekoppeld is aan uw visum Australië, nog minimaal 3 maanden geldig te zijn. Het is dus belangrijk om voor het aanvragen van uw visum te checken of uw paspoort nog lang genoeg geldig is. Als u nu al weet dat uw paspoort binnen 3 maanden na uw aankomst in Australië verloopt, vraag dan éérst een nieuw paspoort aan, voordat u begint met het aanvragen van een visum. Zorg er ook voor dat u de gegevens uit het paspoort waarmee u naar Australië reist exact in het aanvraagformulier overneemt. Het visum is namelijk gekoppeld aan uw paspoort. Wanneer u een nieuw paspoort in gebruik neemt, wordt het visum ongeldig.

Vliegveld

Vraag uw visum aan met de gegevens uit het paspoort waarmee u gaat reizen. Het visum Australië is namelijk gekoppeld aan uw paspoort.

Op zakenreis naar Australië

Wilt u netwerken, kennismaken met potentiële zakenpartners, vergaderen, onderhandelen, overeenkomsten sluiten, beurzen, seminars, conferenties of conventies bijwonen, trainingen volgen of marktonderzoek uitvoeren in Australië en hierbij gebruikmaken van een eVisitor Australië, houd dan rekening met de volgende voorwaarden:

  • U wordt al dan niet betaald door uw eigen Nederlandse of Belgische werkgever (en dus niet door een Australische werkgever).
  • De in Australië uit te voeren activiteiten mogen u op termijn geld opleveren.
  • U verkoopt geen diensten of producten aan Australische consumenten.

U kunt dus een eVisitor Australië aanvragen voor een zakenreis naar Australië, indien deze reis voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden.