Werkvisum Australië

Werken in Australië

Werken in Australië is mogelijk, indien u hiervoor een visum aanvraagt. Er zijn verschillende werkvisums en visums voor zakenreizigers, dus het is belangrijk dat u goed uitzoekt welke variant u voor uw reis nodig hebt.

Betaald werken

Bent u tussen de 18 en 31 jaar oud, dan komt u wellicht in aanmerking voor het Working Holiday Visum Australië Met dit visum kunt u betaald werken tijdens uw vakantie in Australië. De maximale verblijfsduur van een dergelijke werkvakantie is een jaar. Wel dient u minimaal elk halfjaar te wisselen van werkgever. Het is hierbij onbeperkt mogelijk om het land te verlaten en opnieuw te betreden. Niet elk beroep is uit te oefenen wanneer u in het bezit bent van het Working Holiday Visum. Het werk dat u met dit visum kunt doen dient fysiek relatief zwaar te zijn. Kantoorwerk of werk in de keuken worden hierbij niet toegestaan. Wel kunt u werk verrichten op het gebied van landbouw, veehouderij, visserij, boomkwekerij, houtverwerking, mijnwerk en bouw.

Indien u niet hoofdzakelijk betaald werk wenst te verrichten in Australië, kunt u ook kiezen voor een eVisitor Australië. Veel reizigers vinden het Working Holiday Visum van maarliefst €277 te duur en kiezen daarom voor een eVisitor. Mocht u het geen probleem vinden om binnen één jaar telkens na 3 maanden in Australië, het land weer uit te moeten reizen en dus geen betaald werk te verrichten, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eVisitor Australië.

Als de werkvakantie in Australië voor herhaling vatbaar is en u bent nog geen 31 jaar, kunt u het Working Holiday Visum opnieuw aanvragen. U kunt deze aanvraag thuis, maar ook in Australië indienen. Ook is het voor de tweede aanvraag van belang dat u zich aan de voorwaarden van het eerste Working Holiday Visum heeft gehouden.

Enkel solliciteren

Om te solliciteren in Australië heeft u alleen een eVisitor nodig tijdens uw reis naar Australië. Met in dienst treden moet u echter wachten tot u over een specifiek Werkvisum Australië of Working Holiday Visum beschikt.

Een Australische Alligator

Op zakenreis

Wilt u op zakenreis naar Australië en wordt u tijdens deze reis niet betaald door een Australische, maar (al dan niet) door een Nederlandse of Belgische werkgever en gaat u ook geen diensten of producten verkopen aan Australische consumenten? Check dan of u en uw reisdoel aan de voorwaarden van een eVisitor voldoen. Met een eVisitor bent u namelijk goedkoper uit dan wanneer u een werkvisum aanvraagt.

Working Holiday Visum

U kunt een eVisitor Australië aanvragen als u op zakenreis naar Australië wilt, indien deze reis één of meer van onderstaande activiteiten betreft:

  • Meeting met (potentiële) zakenpartners, waaronder:
  • Netwerken en kennismaken
  • Vergaderen en onderhandelen
  • Tekenen van overeenkomsten
  • Bijwonen van een beurzen, seminars, conferenties of conventies
  • Volgen van trainingen/educatie
  • Uitvoeren van marktonderzoek

Vrijwilligerswerk

Zonder werkvisum vrijwilligerswerk verrichten in Australië is alleen mogelijk wanneer het hoofddoel van de reis naar Australië toeristisch van aard is. Vrijwilligerswerk dat anders door een Australiër verricht zou worden die ervoor betaald krijgt, is niet toegestaan als u niet over een werkvisum beschikt, ook al krijgt u voor dit werk niet betaald. Wanneer u vrijwilligerswerk wilt verrichten zonder te beschikken over een werkvisum, mag u hiervoor niet worden betaald. Wel mag u als dank voor het te verrichten werk kost en inwoning krijgen. Als u wenst naar Australië te reizen om werk te verrichten tegen betaling, dient u dus een werkvisum aan te vragen.